नमस्कार मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत कि स्वप्नांमध्ये ज्या आपल्याला गोष्टी दिसतात त्याचा काही आपल्या जीवनाशी संबंद असतो का कि त्याचा अर्थ काय होतो.मित्रांनो आपल्याला कितेकदा काही स्वप्न पडत असतात त्यांमधील काही वाईट स्वप्ने असतात तर काही शुभ असतात पण त्याचा आपल्या जीवनावर काय फरक पडतो किंवा त्याचा काय संकेत असतो हे जाणून घेऊ.

मित्रांनो स्वप्नांमध्ये काही गोष्टी दिसणे हे शुभ मानले जाते तर काही गोष्टींचे स्वरूप हे अशुभ मानले जाते.सहसा आपण सर्व स्वप्ने पाहतो. लोकांना स्वप्नात वेगवेगळ्या गोष्टी दिसतात. ज्याचे भिन्न अर्थ आहेत. स्वप्नांमध्ये काही गोष्टी दिसणे शुभ मानले जाते तर काही गोष्टींचे स्वरूप अशुभ मानले जाते. त्याच वेळी, स्वप्नांमध्ये काही गोष्टी पाहणे मृ-त्यू-चे लक्षण सुद्धा मानले जाते.

स्वप्नांमध्ये काळी सावली दिसणे – मित्रांनो स्वप्नांमध्ये काळी सावली दिसणे हे बेशुद्धपणा, धोका, गूढता, अंधार, मृत्यू, शोक, नकार किंवा द्वेष यांचे चिन्ह मानले जाते. असे म्हणतात की स्वप्नांमध्ये काळी सावली दिसणे हे शुभ मानले जात नाही.तुम्हला हि असे स्वप्न पडल्यास तुम्ही नक्कीच दुसऱ्या दिवशी सावधगिरी बाळगा पूजापाठ करा.

स्वप्नांमध्ये साप पाहणे- मित्रांनो शास्त्रानुसार स्वप्नात साप पाहणे हे सुद्धा एक अशुभतेचे लक्षण मानले जाते. स्वप्नांमध्ये सापांविषयी विविध संस्कृतीत याचा मोठ्या प्रमाणावर अर्थ लावला जातो. धर्मग्रंथांचा असा विश्वास आहे की स्वप्नात साप दिसणे ही आगामी समस्या दर्शवू शकते.म्हणजेच जर तुम्हाला जर स्वप्नांमध्ये साप दिसला तर तुम्हाला पुढील काही काळामध्ये काही समस्या येऊ शकतात.

काळे मांजर किंवा कावळा दिसणे- स्वप्नात काळ्या मांजरी पाहणे असुरक्षिततेचे प्रतीक मानले जाते.आपले हे स्वप्न दुर्दैवाचे संकेत दितात. स्वप्नात काळ्या मांजराला पाहणे भविष्यात काही वाईट घटनेचे लक्षण मानले जाते.स्वप्नात कावळा पाहणे चांगले लक्षण नाही. जर एखाद्या व्यक्तीला स्वप्नात कावळा दिसला असेल तर ते अनुचित गोष्टी दर्शविते.

प्रवास करताना दिसणे – स्वप्नात आपण स्वतःला प्रवास करताना किंवा प्रवासाची तयारी करताना दिसतो. अशा परिस्थितीत आपण नजीकच्या काळात प्रवास करणे टाळले पाहिजे. स्वप्नात प्रवास करणे मृत्यूचे लक्षण मानले जाते.त्यामळे शक्यतो आपण प्रवास करणे त्यावेळी टाळले पाहिजे.

टीप:- वर दिलेली माहिती व उपाय हे सामाजिक आणि धा-र्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अंध-श्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा आमचा उद्देश नाही. यामुळे कोणीही तसा गैरसमज करून घेवू नये.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *