नमस्कार मित्रांनो, महाभारतात शकुनी हे एक असे पात्र आहे, ज्याचा उल्लेख अत्यंत कुटिल आणि करिष्माई व्यक्ती म्हणून करण्यात आला आहे. याचबरोबर, शकुनी हा चौसरचा वस्ताद होता. ज्याचे फासे शकुनीच्या सांगण्यावरून चालायचे. चौसर म्हणजेच सध्याचा लुडो सारखा खेळ खेळला जातो.

आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, इतिहासातील सर्वात महाभयंकर युद्ध हे महाभारताचे होते. महाभारताचे यु द्ध 18 दिवस चालले. या 18 दिवसांत कौरवांचा नाश झाला. धृतराष्ट्राला आपले 100 पुत्र गमावावे लागले. जिवंत धृतराष्ट्र आणि गांधारी यांनाही वनात जावे लागले. महाभारताच्या यु-द्धात ज्यांचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान आहे त्यापैकी एक शकुनी मानला जातो.

शकुनी हा गांधारीचा भाऊ आणि दुर्योधनाचा मामा होता. लुडोसारखा खेळला जाणारा शकुनी चौसर हा त्यातला उत्कृष्ट खेळाडू होता. या खेळात शकुनीने पांडवांना सर्वस्व पणाला लावायला भाग पाडले होते आणि नंतर या खेळामुळे त्याने पांडवांचे सर्व काही मिळवले होते. दरम्यान, शकुनी हा गंधार राजाचा राजा होता. गांधार हे सध्याच्या अफगाणिस्तानमध्ये आहे.

असेही म्हटले जाते की, शकुनीने धृतराष्ट्राचा आतून द्वेष केला होता. असे म्हणतात की, धृतराष्ट्राने शकुनीचे वडील आणि त्याच्या भावांना तु-रुंगात टाकले. शकुनीला या अ-त्याचा’राचा बदला घ्यायचा होता म्हणून त्याने कौरवांचा नाश करण्याची प्रतिज्ञा घेतली होती. शकुनीच्या वडिलांचे नाव सुबल होते. जेव्हा सुबल आणि त्यांचे सर्व 100 पुत्र तु-रुंगात कै द होते. त्यामुळे शकुनी आपल्यावर झालेल्या अ-त्या’चाराचा सूड घेईल अशी प्रतिज्ञा सर्वांनी घेतली.

कारण शकुनी सर्व भावांमध्ये जास्त हुशार होता. धृतराष्ट्राच्या अ-त्याचा’राची आठवण कायम राहावी म्हणून शकुनीच्या भावांनी शकुनीचा एक पाय तो-डला होता. जेव्हा शकुनीचे वडील आयुष्याचा शेवटचा श्वास घेत होते, तेव्हा त्यांनी शकुनीला मेरुदंडापासून फासे बनवायला सांगितले होते. कारण शकुनी हा चौसरचा चांगला खेळाडू आहे हे वडील सुबल यांना माहीत होते. म्हणूनच त्याने शकुनीला सांगितले की, माझ्या हाडांपासून बनवलेले फासे नेहमी तुझ्या सूचनांचे पालन करतील.

कारण त्याचा आ’त्मा या खिंडीत राहणार आहे. त्यामुळेच शकुनीच्या मनाप्रमाणे फासे यायचे. कुटूंबाच्या मृत्यूनंतर शकुनीच्या मनात धृतराष्ट्राचा तीव्र सूड होता. तथापि, शकुनी नंतर त्याच्या वागण्याने आणि धूर्ततेने तु-रुंगातून सुटला आणि दुर्योधनाचा प्रिय मामा बनला. या फासे वापरून बदला घेण्याची योजना शकुनीने आखली होती.

याचबरोबर, महाभारताचे यु द्ध संपले त्या दिवशी म्हणजेच 18 व्या दिवशी शकुनीचा सहदेवाने व ध केला. अरावण आणि अर्जुनाने शकुनीच्या मुलांचा वध केला. अरावण हा अर्जुनाचा पुत्र होता. आजही हे फासे मध्य प्रदेशच्या एका किल्यावर आहेत. पण हे तेच फासे आहेत याचा कोणताही पुरावा नाही. पण स्थानिक लोकांचा यावर ठाम विश्वास आहे कि ते फासे हे शुकुनीचे फासे आहेत ज्यामुळे महाभारत घडले होते

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *