नमस्कार मित्रांनो..Marathi Duniya या आपल्या मराठमोळ्या पेजवरती तुमचं मनापासून स्वागत आहे..!! स्त्रीची लैं’ गि क ता पुरुषापेक्षा कमी किंवा जास्त नसते, ती पूर्णपणे वेगळी असते. हा लेख माहितीच्या उद्देशाने लिहिला आहे. यामध्ये विषयानुसार भाषा व शब्द वापरले आहेत. वाचकहो, कृपया तुमचा वि’वेक सांभाळा.

मानवांमध्ये, पालकत्वामध्ये स्त्रीचा जैविक सहभाग जास्त असतो, मग ती आई झाली तरी किंवा नाही झाली तरी. म्हणूनच बहुतेक स्त्रिया शारि’रीक आणि लैं ’गिक बाबींमध्ये पुरुषांपेक्षा भिन्न असतात. पण हे सर्व लोकांना लागू होत नाही. असे बरेच पुरुष आहेत जे अधिक सं’वेदनशील असतात आणि ब-याच स्त्रिया आहेत ज्या लैं’ गिकदृष्ट्या खूप खु’ल्या म’नाच्या असतात.

पण आपली लैं’ गिकता केवळ आपल्या लैं’ गिक अव’य ’वांपुरती मर्यादित नाही. आपली उ ’त्ते’ जना, का’मो’ त्तेज’ना, विचारसरणी आणि लैं’ गिक आवडींचाही यात मोठा वाटा असतो. शारिरीक पातळीवर, स्त्री-पुरुषांमध्ये उत्ते’ज’ना आणि भाव’नो’त्कटता ही बाब पूर्णपणे भिन्न आहे.

1992 मध्ये अमेरिकन लेखक आणि रिलेशनशिप स’मुपदेशक जॉन ग्रे यांचे पुस्तक प्रकाशित झाले, ‘मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम व्ही’नस’. ग्रे म्हणाले की स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील नातेसं’बंधाशी संबंधित स’मस्या या कारणास्तव आहेत कारण मूलभूतपणे स्त्री आणि पुरुषाची मानसिक रचना भिन्न आहे.

या पुस्तकाची जितकी प्रशंसा झाली तितकीच टीकाही झाली. स्त्रीवादी म्हणाले की हे पुस्तक लिं ’ग’भेद आणि लिंग’वादी विचारांना प्रोत्साहन देत आहे. प्रत्येकाने आपापल्या दृष्टिकोनातून हे पुस्तक वाचले, समजून घेतले आणि या पुस्तकाबद्दल सकारात्मक किंवा नकारात्मक मत व्यक्त केले.

पण हे पुस्तक वस्तुनिष्ठपणे वाचले, तर त्यात दिलेल्या युक्तिवादांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. उत्क्रांतीवादी मानसशास्त्र अभ्यासात स्त्री-पुरुष व्यक्तिमत्व आणि सामाजिक वर्तन यातील फरकाला अनुवंशिकता आणि पुनरुत्पादन यात ग्रे यांचे योगदान जोडले गेलेले आहे.

पुरुषांची लैं’ गिकता ही आ’गीसारखी असते. त्यामुळे लैं’ गिक उ ’त्तेज’नादरम्यान पुरुषाच्या लिं’गाला पहिल्यांदा स्प’र्श झाल्यास त्यांना आनंद वाटतो. पण अनेकांना हे प्राथमिक ज्ञानही नसते कारण आपल्या समाजात लैं’ गि’कतेबाबत एक विशेष प्रकारचा बुरखा पाळला जातो आणि एक ला’जि’रवाणी भा’व’ना असते. लैं’ गि’क शिक्षणात समानता नाही.

पॉ ’र्न हा एकमेव मार्ग आहे, जेथे आपण पहिल्यांदा से’ क्स पाहतो आणि समजतो. पण बहुतेक पॉ’ र्न पाहणारे आणि निर्माते हे पुरुष आहेत आणि जे काही पॉ ’र्न बनवले जात आहे ते फक्त पुरुषांसाठीच बनवले जात आहे.

पॉ’ र्नमध्ये स्त्रीचे लैं ’गि’क सुख, तिची ज’वळीक बाजूला सारली जाते. लैं’ गि’ क सं ’बं ध केवळ 5-10 मिनिटांत हाताळले जातात, जसे, शर्यतीत फक्त शेवटच्या रेषेपर्यंत पोहोचायचे असते. पॉ’ र्न सी’नमध्ये जेव्हा पुरुषाला स्ख’ लन होते तेव्हा से ’क्स त्याच्या गं’तव्य’स्थानी पोहोचतो. पुरुषाची का’ मोत्तेजना ही बाह्य असते तर स्त्रीची आंत रिक. मात्र या बाबीकडे दुर्लक्ष केले जाते.

पॉ’र्नवर आधारित लैं ’गि’क शिक्षणामुळे पुरुषाच्या वी ’र्यपत नासाठी यो’ नी’वर लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक असल्यासारख्या अनेक मिथकांना चालना मिळाली आहे. या प्रकरणात क्लि’टॉ’रिसकडे दुर्लक्ष केले जाते. पंधरा ते तीस मिनिटं स्त्री बे’डवर झोपलेली आहे आणि पुरुष क्लि’टॉ’रि’सला उत्तेजित करत असल्याची कोणी कल्पना करू शकेल का?

आपण नेहमीच से’ क्स’चा सं ’बं’ध परफॉर्मन्स जोडतो. म्हणजे, कोणत्या ना कोणत्या जोडीदाराला काहीतरी करावेच लागते. पॉ’र्न’मधील सर्व दृ’श्यांमध्ये पुरुष आ’ क्रमक भूमिकेत असतो. आपल्या समाजात पुरु ’ष’त्वा च्या निकषानुसार पुरुषाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे ए’क्शन दाखवावीच लागते.

अशा परिस्थितीत, एखाद्या पुरुषाने त्याच्या जोडीदाराच्या जवळजवळ अ’दृ’श्य लैं ’गि’क अ’वय’वाला उ’त्तेजि’त करणे चांगले वाटेल का? वास्तविक, साधे-सरळ से’ क्स आपल्या कल्पनेतही नाही. आज जर क्लि’ टॉरि’सबद्दल चर्चा आणि शिक्षण सुरू झाले असेल, तर त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे महिलांची हळूहळू होत असलेली आर्थिक स्थरावरील मजबूती हे आहे.

स्त्रिया लैं ’गिक सुखासह त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवत आहेत. पण लैं ’गिक बाबतीत समान हक्क मिळवण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. लैं’ गि’कतेबद्दलचा पेच आपल्यात इतका खोलवर गुंतलेला आहे की आपण वैज्ञानिक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून तथाकथित सभ्यतेचा झगा धारण करतो, जरी त्या झग्यात आपल्या भा’वना गु’दम’रल्या तरी.

भारत हे एकमेव ठिकाण आहे जिथे हजारो वर्षांपूर्वी का ’म’ सूत्र लिहिले गेले. ते लिहिणारे दुसरे कोणी नसून, वात्स्यायन हे एक प्रसिद्ध ऋषी होते. खजुराहो आणि अजिंठा-एलोरा सारखी भारतात अनेक मंदिरे आहेत, जिथे का ’मु’क वारसा प्रस्थापित आहे.

तथापि, हे समजून घेणे आवश्यक आहे की लैं’ गि’क सं ’बं’ध हे केवळ शा ’रीरि’क पातळीवरील प्रकरण नाही. यात भा’व’नांचा आणि मान’सि’क समन्वयाचाही मोठा वाटा असतो. अनेक महिलांची ही समस्या असते की, त्यांचे जोडीदार प्रण’ याच्या बाबतीत उदासीन आहेत.

काही स्त्रीयांचे असे म्हणणे असते की, ‘जेव्हा पुरुष जोडीदाराला से ’क्स करायचा असतो तेव्हाच तो मला आपल्या मि’ठीत घेतो. से ’क्स’शिवाय शा ’री’रिक जवळीक असू शकत नाही का? असे अनेक प्रश्न स्त्रि’यांच्या म’नात असतात. ते समजून घेण्याचा पुरुष जोडीदाराने प्रयत्न केला पाहिजे. यामूळे तुमचे लैं’ गिक जिवन सुरळीत होईल.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेजकोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने सादर केले आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. तसेच कृपया Marathi Duniya आमचे फेसबुक पेज लाईक करा जेणेकरून तुम्हाला आमचे सर्व अपडेट वेळेवर मिळू शकतील आणि आमचे फेसबुक पेज देखील शेअर करा. धन्यवाद..!!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *