नमस्कार मित्रांनो,

अनेक पुरुष आपल्या पार्टनरला व्यवस्थित उ त्तेजित करू शकत नाहीत. शा रीरिक सं बं ध प्रस्थापित करण्यापूर्वी फो र प्ले करणे खूप महत्वाचे आहे. पण फो र प्ले देखील अशा प्रकारे केला पाहिजे की तुमचा पार्टनर फो र प्ले पेक्षा जास्त उ त्तेजित होईल. शा रीरिक सं बं ध प्रस्थापित करणे हा एक अतिशय रोमांचकारी अनुभव आहे.

पण अशाच प्रकारे एकच प्रकारे वारंवार शा रीरिक सं बं ध प्रस्थापित करताना लोकांना कंटाळा येतो. त्यांना शा रीरिक सं बं ध प्रस्थापित करण्याच्या नवीन पद्धती देखील माहित नसतात. तर अशा परिस्थितीत ते लोकही अस्वस्थ होतात. पण कालांतराने लोक खूप काही शिकतात. आजही अनेकांना माहीत नसेल की महिलांच्या शरीराचे असे काही भाग आहेत जिथे स्पर्श केल्यास महिला खूप उ त्तेजित होतात.

उदाहरणार्थ, पुरुषांच्या काही भागांना स्पर्श केल्याने ते खूप उ त्तेजित होतात. त्याच प्रमाणे महिलांमध्ये असे काही भाग असतात ज्यांना स्पर्श केल्याने त्या उ त्तेजित होतात. हे तेव्हाच घडेल जेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडीदाराच्या त्या भागांना स्पर्श करता, ज्यामुळे ती खूप उ त्तेजित होते. आज आम्ही तुम्हाला महिलांचे असे काही भाग सांगणार आहोत जिथे स्पर्श केल्याने त्या उ त्तेजित होतात. जे लोक आपल्या जोडीदाराची लैं गि क इच्छा पूर्ण करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी देखील हे खूप उपयुक्त ठरेल.

गुडघ्यांच्या मागे:– हा भाग बहुतेकदा स्त्रियांमध्ये दुर्लक्ष केला जात असतो, हे क्षेत्र मज्जातं तूंच्या टोकांनी समृद्ध आहे आणि अत्यंत संवेदनशील आहे. जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराच्या या भागावर चुं बन घेतले तर ती खूप उ त्तेजित होईल. पाठ:- महिलांच्या पाठीचा भाग देखील खूप संवेदनशील असतो. इथं चुं बन घेण्यामुळे केवळ स्त्रिया उ त्तेजित होत नाहीत तर त्यांचा ता णही कमी होतो. मा नसिक आणि शा रीरिक सुखानंतर ती स्वत:ला तिच्या जोडीदाराला समर्पित करते.

ओठ:- चुं बन घेणं हा लैं गि क सं बं धांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. चुं बनाने स्त्रिया लैं गि क सं बं धांसाठी लवकर उ त्तेजित होऊ शकतात. चुं ब नाने स्त्री सहजपणे स्वत: ला समर्पित करण्यास तयार होते. यास सं भो ग पूर्व क्रियांसाठी सर्वोत्तम मार्ग देखील मानला जातो. खांदे:- बर्‍याच स्त्रियांच्या खांद्यावर चुं बन घेऊन लैं गि क सं बं धांतील उत्साह वाढवता येतो. आपल्या जोडीदाराच्या खांद्यांना चुं बन घेण्यामुळे लैं गि क सं बं धात त्वरित उ त्तेजना मिळू शकते.

छा ती:- महिलांचा हा भाग सर्वात संवेदनशील आहे. त्वरित स्पर्श केल्यास स्त्रिया उ त्तेजित होतात. त्याच वेळी पुरुष स्त ‘नांना स्पर्श केल्यावर देखील उत्साहित होतात. स्त्रियांना स्त ‘नांना अधिक हळूहळू स्पर्श केलेलं आवडतं. मांड्याचा भाग:– जर तुम्ही तुमच्या पार्टनरच्या मांडीच्या बाजूला स्पर्श केला तर ती उ त्तेजित होईल. जेव्हा तुमच्या जोडीदाराला शा रीरिक सं बं ध प्रस्थापित करण्याची इच्छा वाटत नसेल.

तेव्हा त्यांना किस करताना त्यांच्या मांडीला स्पर्श करा. तुमचा जोडीदार अशाने अधिक उत्साहित होईल. तसेच, जर तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराने खूप उ त्तेजित करायचे असेल तर तुम्ही त्यांच्या मांड्यांवर चुं बन घेऊ शकता. असे केल्याने तुमचा पार्टनर खूप उ त्तेजित होईल. महिलांच्या मांड्यांचा भाग हा इतर भागापेक्षा अतिशय सं वेदनशील असतो.

हात:– आता तुम्ही विचार करत असाल की महिलांचे हात कसे उ त्तेजक अवयव असू शकतात. पण आम्ही तुम्हाला सांगतो की जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराच्या हाताला चांगला स्पर्श केला तर तुम्ही त्याला उ त्तेजित करू शकता. स्त्रियांचे हात सर्वात महत्वाचे इरोजेनस झोन पैकी एक आहेत. जिथे महिलांना स्पर्श केल्यानंतर त्या खूप लवकर उ त्तेजित होतात.

मान:–महिलांच्या माने वर चुं बन घेतल्याने त्या यामुळे खूप उ त्तेजित होऊ शकतात. तुम्ही अनेक चित्रपटांमध्ये देखील पाहिले असेल की जेव्हा चुं बन घेताना अभिनेता महिलेच्या मानेवर चुं बन घेण्यास सुरुवात करतो आणि महिला खूप उ त्तेजित होते. त्यानंतर ते शा रीरिक सं बं ध प्रस्थापित सुद्धा करतात. महिलांच्या मानेकडे कधीही दुर्लक्ष करू नका ही गोष्ट कायम लक्षात ठेवा. हे त्यांना खूप उ त्तेजित करू शकते.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *