नमस्कार मित्रांनो तुम्हाला माहित असेल जर आपल्या घरामध्ये किआवा आपले कोणते कार्य कितीही अथोनाथ प्रयत्नांनी पूर्ण होत नसतील तर आपण कोणत्या न कोणत्या देवाला नवस करतो आणि सांगतो कि जर हे कार्य पूर्ण झाले तर मी असे करीन तसे करीन.त्याच प्रमाणे आज आम्ही तुम्हाला श्री स्वामी समर्थ महाराजांना कसा नवस करू शकतो हे तुम्हाला सांगणार आहे.

मित्रांनो तुमच्या मनात असेल कि स्वामींना काही सांगायचे आहे ?तुमच्या काही इच्छा आहेत ? तुम्हाला कोणता नवस बोलायचा आहे ? नवस करायचा आहे ? अनेक लोकांच्या मनात कोणत्या न कोणत्या इच्छा असतात. त्यांना नवस करायचा असतो खास करून स्वामी समर्थांना.तर तुम्ही सुद्धा श्री स्वामी समर्थांना नवस कसा करावा हा प्रश्न मनात येत असेल किंवा तुम्हालाही कोणती इच्छा पूर्ण करायची असेल तर नवस करून त्या इच्छा तुम्ही पूर्ण करू शकता.

मित्रांनो जर तुम्हाला स्वामींना नवस बोलायचा असेल तर खूप सोपी पद्धत आहे.हा नवस आपण घरी राहूनच करू शकतो. तुम्हाला यासाठी खूप मोठे काम किंवा मोठी पूजा करायची गरज नाही तुम्ही फक्त स्वामी समर्थांसमोर बसायचे आहे त्यासाठी स्वामी समर्थ महाराजांचा फोटो किंवा स्वामींची मूर्ती तुमच्या घरात असलीच पाहिजे आणि मग तुम्ही त्या मूर्तीसमोर च्या फोटो समोर बसून घ्यायचे आहे .

त्यानंतर तुम्हाला दिवा अगरबत्ती लावावयाची आहे स्वामींच्या पाया पडा. त्यांना प्रार्थना करा आणि हात जोडून स्वामींकडे बघत तुम्हाला जे पाहिजे आहे ज्या तुमच्या इचा आहेत जे हवं आहे ते संकट समस्या आहेत त्या त्यांना सांगायच्या आहेत.जो नवस तुम्हाला करायचा आहे तो त्यांना सांगा आणि स्वामींना प्रार्थना करा कि हे स्वामी समर्थ महाराज माझा हा नवस आहे तो लवकरात लवकर पूर्ण करा.

मित्रांनो तुमच्या कडून जे शक्य असेल ते तुम्ही करू शकत असाल ते तुम्ही स्वामींना बोला की स्वामी मी तुमच्याकडे अक्कलकोट ला येईल जर तुम्ही माझा नवस पूर्ण कराल.स्वामी मी ही गोष्ट सोडून देईन ? स्वामी मी हे करेल ? तुम्हाला करावसं वाटत असेल ते तुम्ही नक्की बोलावं हे स्वामी मी ११ लहान मुलांना गरिबांना जेवण खाऊ घालेल किंवा दानधर्म करेन.

यानंतर काही दिवसांनी महिन्यांनी जेव्हा हा तुमचा नवस पूर्ण होईल तेव्हा जे वाचन तुम्ही स्वामी समर्थ महाराजांना दिलेले आहे टे तुम्हाला त्वरित पूर्ण करायचे आहे.तर मग तुमच्यावर कोणतेही संकट अडचण येणार नाही पण जर तुम्ही बोलेलेल नवस तुम्ही विसरलात किआवा नाही केला तर तुमच्या अडचणी या वाडू शकतात.

मित्रांनो आपल्याला नवस बोलताना आपल्याजवळ आपली जी कुवत आहे परतफेड करण्याची त्याप्रमाणे बोलायचे आहे.

टीप:- वर दिलेली माहिती व उपाय हे सामाजिक आणि धा-र्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अंध-श्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा आमचा उद्देश नाही. यामुळे कोणीही तसा गैरसमज करून घेवू नये.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *