नमस्कार मित्रांनो, आपल्या खाण्याचा आपल्या विचारावर खुप प्रभाव पडत असतो. त्यामुळे पूर्वजांनीही सांगितले आहे की, जसे अन्न खाल तसे मन राहील. मात्र आजकाल अनेक लोक अंड्याला शाकाहारी मानत आहेत. मात्र धार्मिक दृष्टीने अंडे मांसाहार मानला जातो, कारण पुढे जाऊन त्यातून एक नवीन जीव ज’न्माला येत असतो.

भगवत गीतेच्या 17 व्या अध्यायात अन्न हे देवासमान मानले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने सात्विक जेवण जेवल्यावर आपले मन प्रसन्न होण्यास सुरुवात होत असते. तसेच दुसरा प्रकार म्हणजे, तामसिक भोजन आपल्या शरीराला कार्य करण्यास ऊसाहित करते, मात्र यामुळे आपल्या शरीरात उष्णता, सतत तणाव आणि राग येत असतो.

तसेच शेवटचा म्हणजे, रापशिक जेवण जेवल्यावर हा एक जेवणाचा असा प्रकार आहे, ज्यामुळे आपले शरीर आणि मन सुन्न होत जाते. त्यामुळे अंड्याचे जेवण यातील सर्वात जास्त महापाप मानले जाते, कारण एखाद्या जीवाला धरतीवर येण्याच्या आधी मा-रले जाते. ज्यामुळे अंडे हे एक जिवंत मानले जाते, त्यामुळे त्याच्या सेवणाने जीवित ह-त्येचे पाप लागते.

कारण हिंदु धर्मातील धर्मग्रंथात आपल्या आहारात अंड्याचा समावेश करणे महापाप मानले जाते. ज्यामुळे याची शिक्षा आपल्या पुढील जन्मात आवश्य मिळते. कारण आपल्या कर्माचे फळ आज ना उद्या भोगायला लागते. त्यामुळे आपल्या हिंदू धर्मात कोणत्याही प्रकारच्या लहान-मोठया जीवाला मा-रणे पाप मानले जाते. जरी चुकूनही आपल्या हातून कोणत्याही जीवांचा जी’व गेल्यास, तर लगेच देवाकडे त्याची माफी मागितली पाहिजे आणि नामजप केला पाहिजे.

कारण आपल्याला कोणत्याही प्रकारच्या जीवाला मारण्याचा हक्क नाही.त्यामुळे हिंदू धर्मात मांस खाणे निषिद्ध आहे की नाही याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे. हिंदू ध’र्मात शाकाहारी अन्न सर्वोत्तम मानले जाते, किल्ला मांस खाण्याबाबत कोणतेही कठोर निर्देश दिलेले नाही. कारण गीतेनुसार,आपले मन आणि विचार अन्नातून तयार होतात. जो व्यक्ती सात्विक आहार घेतो, त्याची विचारसरणीही सात्त्विक असते.

त्यामुळे सात्त्विकतेसाठी सात्त्विक आहार, राजसत्तेसाठी राजसिक आहार आणि तामसिक कर्मांसाठी तामसिक आहार आहे. जर सात्विक मनुष्य तामसिक आहार घेऊ लागला तर त्याचे विचार आणि कृतीही तामसिक बनतात. राजसिक आणि तामसिक असे मांसाचे दोन प्रकार आहेत. त्याचा दर्जाही तो शिजवण्याच्या पद्धतीवरून ठरतो. संत, ब्राह्मण आणि ध’र्म कार्यात गुंतलेल्या लोकांनी सात्विक भोजन करावे.

परंतु लोकांनी युद्ध, खेळ आणि भयंकर कर्मांसाठी राजसिक अन्न खावे. तथापि, तामसिक अन्न कधीही घेऊ नये, कारण हे अन्न राक्षस, पिशाच आणि राक्षसांचे अन्न आहे. तामसिक अन्नामध्ये नीट धुतलेले मांस, शिळे अन्न, खराब झालेले अन्न, अतिशय मसालेदार व मसालेदार अन्न इत्यादींचा समावेश होतो. त्यामुळे तथापि, हिंदू ध’र्म मांसाहाराची शिफारस करत नाही किंवा परवानगी देत ​​​​नाही.

विशेषतः हिंदू ध’र्मात घोडा, नर, गाय, कुत्रा, साप, डुक्कर, सिंह, गज आणि पवित्र पक्षी तसेच कोणत्याही जीवाचे मांस खाणे हे घोर पाप मानले जाते.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *